فروشگاه عینک آفتابی ریبن استار فروشگاه عینک آفتابی ریبن استار مرکز خرید انواع عینک آفتابی ریبن برای خانم ها و آقایان شیک پوش http://raybanstar.ir 2019-02-16T07:36:45+01:00 text/html 2017-07-17T05:46:14+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک آفتابی برند ریبن rayban http://raybanstar.ir/post/21 <br><div align="center"><img src="http://imageserver.ir/47646/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%20%d8%a7%db%8c.jpeg" alt="عینک ریبن آینه ای" width="675" vspace="0" hspace="0" height="447" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://imageserver.ir/47641/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87%20%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2.jpeg" alt="عینک ریبن شیشه قرمز" width="682" vspace="0" hspace="0" height="868" border="0" align="bottom"><br><br><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <b>قیمت : <font color="#990000">19000</font> تومان</b><br><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"><br></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><hr><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47642/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87%20%d8%a2%d8%a8%db%8c.jpg" alt="ریبن شیشه آبی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47647/blue%20rayban.jpg" alt="blue rayban" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b>قیمت : <font color="#990000">25000</font> تومان</b><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"><br></a></p><hr><p style="text-align: center;"><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026" target="_blank" title=""></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47644/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d9%88%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c.jpg" alt="ریبن ویفری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47637/_7881312.jpg" alt="" width="668" vspace="0" hspace="0" height="1021" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b>قیمت : <font color="#990000">22000</font> تومان</b><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" target="_blank" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><hr><br><div align="center"><img src="http://imageserver.ir/47643/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86.jpg" alt="عینک ریبن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://imageserver.ir/47639/clubmaster.jpg" alt="clubmaster" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p style="text-align: center;"><b><br></b></p><p style="text-align: center;"><b>قیمت : <font color="#990000">24500</font> تومان</b><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1" target="" title=""><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"><br></a></p><hr><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47638/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87%20%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%20%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%a8%20%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1.jpg" alt="ریبن شیشه شفاف کلاب مستر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://imageserver.ir/47640/rayban%20clubmaster.jpg" alt="rayban clubmaster" width="718" vspace="0" hspace="0" height="478" border="0" align="bottom"><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1" target="" title=""></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_" target="_blank" title=""></a></p></div> </div></div> text/html 2017-07-17T05:38:18+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی انواع عینک آفتابی مارک با قیمت ارزان و کیفیت عالی http://raybanstar.ir/post/20 انواع عینک آفتابی های مارک و ارزان را خرید نمایید و یک عینک آفتابی استاندارد و زیبا را در هر آدرسی که تمایل دارید دریافت نمایید.<br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></p></div><br><div align="center"><br><font color="#990000"><b>برای مشاهده مشخصات کامل محصول بر روی آن کلیک کنید</b></font><br></div><br><div align="center"> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C" title="عینک آفتابی زنانه ورساچه مدل 2033 دارای فریم مشکی کاچویی،دسته فلزی و کاچویی،وزن 24 گرم و رنگ عدسی دودی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/077132209087113168021045098027091099076143219020/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه ورساچی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ورساچه 2033</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="63000" class="priceP">63,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3" title="عینک آفتابی MICHAEL KORS مدل 2025 دارای فریم کاچویی قهوه ای، لنزهای استاندارد یووی 400 و دسته فلزی و کاچویی مناسب برای خانم هاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/123195171246026012056244058014136003059220191070/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی مایکل کورس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی مایکل کورس 2025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84" title="عینک آفتابی زنانه شانل CHANNEL Nمدل 2023 دارای استاندراد UV400،فریم کاچویی نرم در رنگ قهوه ای،لنز های قهوهای و دسته تزیین شده است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/178095033044226208020120169220144184136109047109/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%86%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی چنل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شانل 2023</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="عینک آفتابی یالون YALUN مدل 3873 یک عینک آفتابی زنانه دارای فریم و دسته های کاچویی بارنگ قهوه ای و لنز های قهوه ای روشن دارای استاندارد یووی 400 است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/088056087118082217049187222150192119076203061092/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه یالون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی یالون 3873-3</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="44000" class="priceP">44,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="عینک آفتابی تیفانی مدل TF4096 دارای کیفیت بسیار بالا،زنانه، استاندارد یووی 400، فریم کاچویی رنگ قهوه ای،لنز قهوه ای و پلاریزه است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/099047144048168174249023008222056099144130232248/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی پلاریزه تیفانی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی پلاریزه تیفانی TF4096</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="66000" class="priceP">66,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86" title="عینک آفتابی استیون مدل 1025 یک عینک آفتابی زنانه استاندارد،دارای لنز های دودی ،فریم کاچویی مشکی، دسته فلزی و کاچویی با وزن 29 گرم است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/037086180214102041124026058024169049092074041094/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی استیون 1025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87" title="عینک آفتابی آینه ای استیون مدل A36 دارای فریم فلزی با رنگ طلایی و مشکی،شیشه های آینه ای، استاندارد یووی 400 ،وزن 29 گرم و مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/071212018122064044071236136073148185032013231028/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آینه ای استیون A-36</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="53000" class="priceP">53,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C" title="عینک آفتابی آینه ای استیون STEVEN مدل A44 دارای شیشه های رفلکس آینه ای،فریم فلزی استیل ضد زنگ با رنگ طلایی و وزن 25 گرم است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/135188121100190188096088112017146060107040219211/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آینه ای استیون A-44</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="51000" class="priceP">51,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87" title="عینک آفتابی زنانه میو میو مدل P2032 یک مدل زنانه،فریم کاچویی با رنگ مشکی،لنزهای دودی،یووی 400 و مناسب برای بانوان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/199131196119215045052142037161073234080020251216/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه میومیو"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی میو میو مدل P2032</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="68000" class="priceP">68,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84" title="عینک آفتابی چنل channel دارای لنز های آینه ای،فریم تمام فلز،استایل فشن،استاندارد یووی 400 مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/254141106029041179205162119207075227114140052147/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی مارک شانل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شانل مدل آینه ای</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="53000" class="priceP">53,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="عینک آفتابی استیون STEVEN مدل MB52 دارای استاندارد یو وی 400،فریم فلزی و کاچویی، لنزهای دودی و مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/138133054036032204152065181132161140053020111079/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی استیون مدل MB52</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="72000" class="priceP">72,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3" title="عینک آفتبی پلاریه مدل PL1723 دارای استاندارد uv400 ، لنزهای پلاریزه، فریم فلزی و کیفیت بالا مناسب برای آقایان و خانم هاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/001070135171110112231123116231105038202250025206/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی پلیس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی پلاریزه پلیس PL1723</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="55000" class="priceP">55,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-03-15T06:38:43+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی انواع مدل های عینک آفتابی ریبن http://raybanstar.ir/post/19 <div align="center"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/ray-ban-custom-header.jpg" alt="new rayban/ray-ban-custom-header" width="682" vspace="0" hspace="0" height="253" border="0" align="bottom"><br></div><br><div align="center">هم اکنون اکثر مدل های ریبن را در سایت آماده کرده ایم تا شما عینک آفتابی و یا شیشه شفاف ریبن مورد نظرتان را انتخاب نمایید.کافی است برای مشاهده توضیحات هر مدل، بر روی آن کلیک نمایید.<br></div><br><div align="center"><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" title="عینک آفتابی ریبن ویفری، زیبایی چشم نوازی دارد.این مدل دارای استاندارد یو وی 400 است و از نظر پزشک تایید شده است همچنین زیبایی چهره شما را مضاعف می نماید."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/187244125073124066106225103182151122130244109028/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن ویفری"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن ویفری</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "><br><br><div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_" title="عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی یک عینک خلبانی استاندارد است که با در نظر گرفتن سلایق مختلف طراحی شده است. با زدن این عینک، جذابیت در تیپ ظاهری را تجربه خواهید کرد"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/072024119063216119158233253116041014149170030099/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن خلبانی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه آتشی RayBan 18452</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="19000" class="priceP">19,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025" title="عینک آفتابی ریبن شیشه طلایی مدل محبوب عینک های ریبن است، فریم آن از جنس فلزی بسیارسبک است و همین ویژگی آن را تبدیل به یک عینک با کلاس و مدرن روز کرده است ."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/092078112227211138251188131214184050088199016187/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی شیشه طلایی ریبن"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026" title="عینک آفتابی ریبن شیشه آبی از شیشه های با یو وی 400 و فریم و دسته فلزی ساخته شده است، به طور کامل روی صورت می خوابد و انواع فرم های صورت همخوانی دارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/194044181226066231203192037111140128174157135161/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن شیشه آبی"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه آبی RayBan RB 3026</div></a><br><hr><br><br><br><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" title="عینک شیشه شفاف ویفری RayBan دارای شیشه بدون رنگ و فریم کائوچویی است، برای استفاده محدودیت جنسی ندارد و مناسب کسانی است که می خواهند به جذابیت چهره خود بیفزایند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/143254154120060253234179024191203113102111037092/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن ویفری شیشه شفاف"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک شیشه شفاف RayBan wayferer</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"><br></span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AA" title="عینک ریبن کت شیشه شفاف هدیه ای مناسب برای دوستداران زیبایی است و همانند عینک های آفتابی محافظی است که قادر است تا 98 درصد یو وی را جذب نماید و از چشم محافظت کند"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/212197241068209233201081159067103009050154241231/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن کت شیشه شفاف"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AA"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک شیشه شفاف RayBan Cat</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><br><hr><br><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025" title="عینک آفتابی RayBan طلایی دارای طراحی کلاسیک و فوق العاده زیباست و با هدف سلامتی و محافظت از چشمان شما در برابر اشعه های مضر نور خورشید طراحی شده است ."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/235088083199097002078115072115000008209179111130/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="45000" class="priceP">45,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div><br><hr> </div> </div> text/html 2015-09-01T09:04:57+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ریبن طرح دیاموند http://raybanstar.ir/post/18 <p>عینک ریبن مدل دیاموند از سری بهترین عینک آفتابی های ریبن با قیمت بسیار عالی است این عینک آفتابی را بخرید و خودتان تفاوت را احساس کنید.<br> </p><p>عرضه عینک ریبن با قیمت های مختلف در بازار تا حدودی خریداران را گیج کرده است . حقیقت این است که عینک ریبن موجود در بازار دارای درجه بندی های مختلف است و شما باید از فروشگاههای معتبر خریداری نمایید تا مطمئن باشید عینک ریبن شما بر اساس هزینه پرداخت شده ارسال می گردد.<br><br></p><p>شیشه های نشکن و استاندارد، بدنه فلزی ضد زنگ و بسیار سبک از ویژگی های عینک ریبن طرح دیاموند است این عینک آفتابی زیبا ازر سری عینک آفتابی های ریبا با کلاس و مرغوب موجود در بازار است.</p><p align="center"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس و پشتیبانی فروشگاه" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img title="عینک ریبن جدید" src="http://imageserver.ir/25865/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.jpg" alt="عینک ریبن جدید" height="427" width="650"></p> <p align="center"><img title="فروشگاه عینک آفتابی ریبن" src="http://imageserver.ir/25866/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%20%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%20%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86.jpg" alt="فروشگاه عینک آفتابی ریبن" height="430" width="650"></p> <p align="center"><img title="ریبن دیاموند" src="http://imageserver.ir/25867/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%86%20%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af.jpg" alt="ریبن دیاموند" height="344" width="650"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005diamondrayba" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a><a href="http://31250005.imcbasket.com/Card/add.php?PID=31250005diamondrayba" target="_blank" title=""><img class="addToCartBtn" src="http://eynak.biz/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"></a><a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005diamondrayba" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 68,000 تومان </div><br> <br> text/html 2015-09-01T08:57:01+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی انواع جدید ترین عینک های ریبن http://raybanstar.ir/post/17 خانم هایی که به دنبال خرید انواع جدید ترین عینک ریبن زنانه هستند حتما عینک ریبن گرد زنانه را امتحان نمایند. این عینک آفتابی زیبا و شکیل در دو رنگ قهوه ای و مشکی موجود است. <br><br><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">عینک ریبن با شیشه گرد را همه دوست ندارند ولی از جمله عینک هایی است که اگر به چهره ایی بیاید زیبایی خاص و منحصر به فردای دارد.عینک ریبن یکی ار بهترین و شناخته شده ترین برند های بازار است.این عینک از کیفیت و طرح هایی زیبایی برخوردار است که به شما شخصیت ظاهری بالایی را هدیه می دهد</span></span></p> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">شما می توانید این عینک بسیار زیبا از به همراه دستمال , اسپری تمیز کننده و کیف عینک از فروشگاه تک سبد تهیه فرمایید<br></span></span><div align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban1.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban2.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban3.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban5.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban6.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban7.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://taksabad.com/Files/products/94/3_5_95/rayban8.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"><br></span></span></p> <div class="moreDescTitle"><br><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3"><b>قیمت: 40000 تومان</b></font></font></font></font></font></p></font></font><a href="http://31250005.imcbasket.com/Card/add.php?PID=31250005raybangerd" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید پستی رنگ مشکی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> <br> text/html 2014-08-12T04:43:41+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ریبن شیشه گرد درجه A http://raybanstar.ir/post/16 عینک افتابی های شیشه گرد این روز ها بسیار متداول شده و طرفداران خاص خود را در سراسر دنیا دارد.عینک آفتابی گردی که ما عرضه کرده ایم مارک ریبن و&nbsp;آن هم از نموع درجه 1 می باشد.عینک آفتابی ریبن شیشه گرد مدل RB 3447 دارای وزن بسیار سبک و در عین حال مستحکم و ضد زنگ است که در دو رنگ مشکی و طلایی در سایت موجود می باشد .<br><br><div align="center"><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br></div>بر روی عینک ریبن شیشه گرد مارک ریبن حک شده است هم بر روی دسته و هم بر روی شیشه آن.شما هم می توانید صاحب یک عینک آفتابی درجه 1 گرد با مارک معتبر ریبن باشید البته اگر فرصت را از دست نداده و همین الان خرید عینک افتابی ریبن شیشه گرد خود را حک نمایید.<br><br><br><div align="center"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/roundrayban/ریبن شیشه گرد درجه 1.jpg" alt="ریبن شیشه گرد درجه 1" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>عینک آفتابی شیشه گرد خود را با مارک معتبر ریبن به صورت اینترنتی و پستی از فروشگاه عینک آفتابی ریبن استار خریداری کرده و خرید خود را درب منزل دریافت نمایید و هزینه آن را به مامور پست پرداخت کنید.<br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/roundrayban/عینک ریبن مردانه شیشه گرد.jpg" alt="عینک ریبن مردانه شیشه گرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br><br>031-34418533<br></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><br><br><br> <br><img src="http://raybanshop.ir/Files/roundrayban/عینک ریبن فلزی شیشه گرد با کیفیت درجه 1.jpg" alt="عینک ریبن فلزی شیشه گرد با کیفیت درجه 1" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><b><font color="#CC0000">عینک آفتابی مارک ریبن مدل شیشه گرد</font><br><br><font color="#000099">عینک آفتابی استاندارد ریبن مدل درجه یک 3447</font></b><font color="#000099"><br></font><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/roundrayban/عینک ریبن مدل rb 3447.jpg" alt="عینک ریبن مدل rb 3447" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><b><font color="#CC33CC">عینک آفتابی ریبن 3447 در دو رنگ مشکی و طلایی موجود است <br><br><br><font color="#FF0000">رنگ مورد نظر خود را در قسمت پیغام ذکر نمایید</font><br></font></b><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">80000</font> تومان</b><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005darkclub" target="" title=""><br></a><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=312500053447rayban" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><br><br><br></div> text/html 2014-07-21T11:08:06+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی فروش عینک آفتابی ریبن مدل clubmaster http://raybanstar.ir/post/15 فروشگاه ریبن استار یکی از معتبر ترین فروشگاههای اینترنتی عرضه کننده انواع عینک آفتابی و شیشه شفاف ریبن است شما هم با خرید عینک آفتابی ریبن از فروشگاه عینک آفتابی ریبن استار به جمع طرفداران این سایت اینترنتی خواهید پیوست.<br><br><br><br><div align="center"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br></div><br><br><br>قبلا عینک شیشه شفاف جدید ریبن با نام کلاب مستر را برای شما معرفی کردیم و اکنون می خوا هیم عینک آفتابی جدید ریبن با نام کلاب مستر را معرفی نماییم.<br><br><div align="center"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/clubmaster/عینک افتابی زنانه کلاب مستر ریبن.jpg" alt="عینک افتابی زنانه کلاب مستر ریبن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br>فروش عینک آفتابی ریبن مدل clubmaster فرصتی عالی برای همه خانم ها و اقایانی است که مارک معروف ریبن را بر سایر مارک ها ترجیح می دهند<br><br><div align="center"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/clubmaster/فروش عینک دودی مردانه ریبن.jpg" alt="فروش عینک دودی مردانه ریبن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br>&nbsp;<br>031-34418533<br></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><br><div align="center"> همین الان سفارش خود را در فروش عینک افانمتابجربه ی ریبن مدل clubmaster ثبت نمایید و خریدی عالی و ارزان را تجربه نمایید.<br><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/clubmaster/عینک آفتابی زنانه ریبن مدل کلاب مستر.jpg" alt="عینک آفتابی زنانه ریبن مدل کلاب مستر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br><br><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک کلاب مستر ریبن</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : <span style="color: #000000;">قهوه ای</span></span><span style="color: #000000;"> و مشکی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه :<span style="color: #000000;">ترکیب کا چویی و فلزی</span></span><span style="color: #000000;"><br></span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">دارای استاندارد یووی <br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> عینک آفتابی مارک rayban با مدل جدید و استاندارد ریبن کلاب رسید برای خرید این عینک آفتابی جدید با ما همراه شوید.</span></span></li></ul><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://buy-glasses.ir/Files/club master/عینک آفتابی مارک ریبن کلاب.jpg" alt="عینک آفتابی مارک ریبن کلاب" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">28000</font> تومان</b><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005darkclub" target="" title=""><br></a><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005darkclub" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><br></div> text/html 2014-07-07T03:58:48+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ریبن قهوه ای http://raybanstar.ir/post/14 عینک ریبن قهوه ای را از ما بخواهید عینک ریبن قهوه ای&nbsp;همان عینک ریبن ویفری معروف با فریم و شیشه قهوه ای است.عینک های قهوه ای رنگ کلا عینک آفتابی های پر طرفداری هستند که شما نیز می توانید بدون بیرون آمدن از خانه آن را به صورت تلفنی و یا اینترنتی سفارش داده و در آدرسی که داده اید دریافت نمایید شما هزینه خرید عینک ریبن قهوه ای را پس از دریافت پرداخت خواهید نمود.<br><br><div align="center"><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br>&nbsp;<br>031-34418533<br></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><br> <br><img src="http://raybanshop.ir/Files/brown rayban/خرید عینک ریبن ویفری مردانه قهوه ای.jpg" alt="خرید عینک ریبن ویفری مردانه قهوه ای" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>عینک افتابی ray ban قهوه ای دارای فریم کاچویی است که مارک ریبن بر روی آن قرار گرفته است.<br><br><font color="#000099"><b>عینک ریبن زنانه<br><br><font color="#993399">عینک ریبن مردانه </font></b></font><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/brown rayban/عینک ویفری زنانه ریبن قهوه ای.jpg" alt="عینک ویفری زنانه ریبن قهوه ای" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><b>عینک مارک ray ban رنگ قهوه ای </b><br><br><font color="#660000"><b>عینک آفتابی ریبن رنگ قهوه ای</b></font><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/brown rayban/خرید عینک ریبن ویفری قهوه ای زنانه.jpg" alt="خرید عینک ریبن ویفری قهوه ای زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005brownray" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><br></div> text/html 2014-06-15T09:08:33+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ریبن کلاب مستر http://raybanstar.ir/post/13 آن هایی که طرفدار خرید عینک های شیشه شفاف و طبی ریبن هستند&nbsp;می توانند در فروشگاه ریبن استار جدید ترین عینک شیشه شفاف ریبن یعنی ریبن کلاب مستر club master را مشاهده و خرید نمایند .<br><div align="center"><br><br><br><br><img src="http://raybanstar.ir/taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><div align="right">عینک کلاب مستر دارای فریم کاچویی با طرحی زیبایی است که هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب است پر طرفدار ترین رنگ ها رنگ های مشکی و قهوه ای است که به یو صورت اینترنتی و تلفنی می توانید سفارش دهید.<br><br>همین الان سفارش خود را ثبت نمایید تا برای شما ارسال نماییم و بعد از اینکه دریافت نمودید هزینه آن را به مامور پست پرداخت کنید.<br><div align="center"><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/raybanstar/عینک جدید ریبن شیشه شفاف.jpg" alt="عینک جدید ریبن شیشه شفاف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/raybanstar/عینک ری بن شیشه شفاف.jpg" alt="عینک ری بن شیشه شفاف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/raybanstar/خرید عینک ریبن شیشه شفاف.jpg" alt="خرید عینک ریبن شیشه شفاف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">28000</font> تومان</b><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005clubbaster" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><br></div></div></div> text/html 2014-03-11T07:38:37+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک آفتابی ریبن شیشه قرمز http://raybanstar.ir/post/11 عینک آینه ای ریبن هم طرفداران خود را در بین عینک آفتابی های ری بن دارد .عینک های آینه ای شامل چندین رنگ متنوع و زیباست.عینک ریبن شیشه قرمز هم یکی از عینک آفتابی های زیبا و با کلاس مارک ray ban است.<br><br><br><br>عینک آفتابی ریبن شیشه قرمز هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب است و دارای استاندارد یووی است.همین الن سفارش خود را ثبت نمایید و در آدرس دلخواه خود دریافت نمایید.<br><br><br><div align="center"><br><br><img src="http:taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br></div><br><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک ریبن شیشه قرمز.jpg" alt="عینک ریبن شیشه قرمز" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center"><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font>&nbsp; بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br></b></font><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><font color="#006600"><b><b></b><font color="#000066"><font color="#3366FF"></font></font></b></font></div></td></tr></tbody></table><br></div><div align="center"><p align="right"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک ریبن شیشه قرمز :</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">عینک شیشه قرمز ریبن Ray Ban<br></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">نقره ای<br></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">به همراه گارانتی پس از تحویل<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای استیل مقاوم<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">شیشه قرمز رفلکس یو وی 400<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>به همراه اسپری پاک کننده شیشه عینک ( اشانتیون )</strong></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> ریبن شیشه قرمز تکنولوژی جدید کمپانی ریبن می باشد که تمام قابلیت های یک عینک آفتابی خود را دارد تصاویر این عینک را حتما مشاهده نمایید</span></span></li></ul></div><b><font color="#CC33CC"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/فروشگاه عینک ریبن.jpg" alt="فروشگاه عینک ریبن" align="bottom" border="0" height="740" hspace="0" vspace="0" width="493"><br>عینک ریبن آینه ای قرمز</font></b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br></b></font><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="عینک ریبن شیشه آتشی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">19000</font> تومان</b><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005firerayban" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><br></div><br><br></div> text/html 2014-02-24T08:05:07+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ویفری ریبن http://raybanstar.ir/post/10 عینک ویفری ریبن خرید عینک آفتابی معروف کمپانی ریبن است که می توان آن را از پر فروش ترین عینک آفتابی های موجود در بازار های اینترنتی دانست.عینک ریبن ویفری هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب می باشد.<br><br>خرید عینک ویفری دودی ریبن را به صورت اینترنتی و یا تلفنی ثبت نمایید پس از تایید سفارش عینک آفتابی ویفری شما را با پست برای شما ارسال می نماییم و شما عینک ویفری ریبن رادر آدرسی که ثبت نمودید دریافت خواهید نمود.<br><br><br><div align="center"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="عینک ریبن ویفری زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br>عینک ویفری ریبن دارای استاندارد یووی است و بنا براین می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید. همین الان با ما همراه شوید و خرید خود را ثبت نمایید.<br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" height="184" width="578"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br></b></font><font color="#006600"><b><font color="#000066"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br></font><font color="#000066"></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><br><div align="center"><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/ویفری/عینک آفتابی ویفری.jpg" alt="عینک آفتابی ویفری" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/ویفری/عینک ویفری مردانه.jpg" alt="عینک ویفری مردانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/ویفری/عینک آفتابی ریبن ویفری زنانه.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن ویفری زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b></font><br><br><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005wayfarerdood" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> </div> text/html 2014-02-20T08:51:34+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک ریبن مدل خلبانی 3422 http://raybanstar.ir/post/9 عینک ریبن مدل خلبانی خرید عینک آفتابی بسیار خاص و با کیفیت از کمپانی ریبن است که در سایت ریبن استار عرضه گشته و شما به صورت اینترنتی و پستی خرید می نمایید و به سادگی دریافت خواهید نمود.<br><br>عینک ریبن خلبانی دارای مدل های متنوعی است و مدل ریبن 3422 یکی از مدل های خاص و زیبایی است که طرفداران زیادی دارد و در سایت ما نیز با قیمت مناسب عرضه می گردد.<br><br><div align="center"><br></div><div align="center"><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="فروشگاه عینک آفتابی ریبن خلبانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br></div><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش:<br><br>031-34418161<br></font><font color="#000066"></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک خلبانی مردانه ریبن.jpg" alt="عینک خلبانی مردانه ریبن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک ریبون خلبانی مدل 3422.jpg" alt="عینک ریبون خلبانی مدل 3422" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">47000</font> تومان</b><br><br><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=3125000589" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></div> text/html 2014-02-05T08:33:10+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک آفتابی ریبن cat http://raybanstar.ir/post/7 آیا تمایل به خرید عینک آفتابی های پر طرفدار عینک آفتابی های کمپانی ریبن دارید؟ عینک آفتابی ریبن cat یکی از با کلاس ترین عینک آفتابی های ریبن است که دارای فریم کاچویی در دو رنگ مشکی و قهوه ای است.عینک آفتابی ریبن cat یک عینک آفتابی است که هم زنانه و هم مردانه به حساب آمده و از عینک آفتابی های پر فروش ایت اینترنتی ماست.<br><br><br>فریم زیبا و خاص این عینک آفتابی را افراد زیادی می پسندند شما هم برای یک بار خرید عینک آفتابی استاندارد ریبن کت را امتحان نمایید و پس از خرید در محل مورد نظرتان دریافت نمایید.<br><div align="center"><br><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%DA%A9%D8%AA.jpg" alt="عینک آفتابی زنانه ریبن کت" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><br><div align="center"><font color="#663366" size="2"><b>در هنگام خرید رنگ عینک آفتابی خود را مشخص نمایید ( مشکی یا قهوه ای)<br></b></font></div><br><div align="center"><br></div><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br><br>031-34418533<br></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%A7%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ریبن کت قهوه ای" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><br><br><div align="center"><br><br><br></div><br><div align="center"><div align="center"><font color="#663366" size="2"><b>در هنگام خرید رنگ عینک آفتابی خود را مشخص نمایید ( مشکی یا قهوه ای)<br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20cat%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%A7%DB%8C.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن cat قهوه ای" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></b></font><br><p align="right"><br></p><p align="right"><br></p><p align="center"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="right"><br><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک آفتابی ریبن cat مشکی :</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک کت CAT ریبن RB4125</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی ( Black ) و قهوه ای<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه کاچویی بسیار مقاوم <br></span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">شیشه ای با یو وی 400 ضد خش<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> جدیدترین محصول کمپانی ریبن با نام ریبن CAT وارد بازار شد و در همان ابتدا از محبوبیت خاصی برخوردار شد این عینک با طراحی منحصر به فرد و زیبایی که دارد نظر همگان را به خود جلب خواهد کرد خرید عینک مردانه کت مشکی را به شما آقای شیک پوش پیشنهاد می دهیم.</span></span></li></ul><p><br></p><p align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن کت مشکی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b></p><p align="center"><b><br></b></p><p align="center"><font color="#3333FF"><b>خرید عینک آفتابی <font color="#000000">کت قهوه ای</font></b></font><br><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005catghahvei" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b></p><p align="center"><b><font color="#3366FF">خرید عینک آفتابی <font color="#000000">کت مشکی</font></font></b></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005catghahvei" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005catghahvei" target="_blank" title=""></a></p></div></div></div> text/html 2014-01-29T06:43:10+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی فیلم عینک آفتابی استاندارد http://raybanstar.ir/post/5 <div align="center"><br><br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new%20rayban/ray-ban-custom-header.jpg" alt="new rayban/ray-ban-custom-header" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="682"><br><br><br>خرید عینک آفتابی استاندرد خود را با خرید عینک آفتابی ریبن در فروشگاه عینک آفتابی ریبن زنانه و مردانه انجام دهید پیشنهاد ما به شما این است که خرید عینک آفتابی را پس از مشاهده فیلم عینک آفتابی ریبن انجام دهید.<br><br><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br></div><div align="center"><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/urAbE/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="320" width="569"></iframe><br><br><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک آفتابی ریبن ray ban از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br><br>031-34418533<br></font><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br></div> text/html 2014-01-16T08:44:38+01:00 raybanstar.ir مینو رجایی عینک خلبانی ریبن مدل 3025 http://raybanstar.ir/post/2 یکی از پر فروش ترین و محبوب ترین مدل های عینک ریبن ،عینک خلبانی ریبن مدل 3025 است که عینک آفتابی خاص و زیبا با فریم فلزی است که فریم آن در سه رنگ مشکی،نقره ای و طلایی موجود است.<br><br><br><div align="center"><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br></div><br><div align="center"><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک آفتابی rayban 3025.jpg" alt="عینک آفتابی rayban 3025" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><br><p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات عینک خلبانی ریبن مدل 3025 :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک فلزی RayBan</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی ( Black ) ،نقره ای و طلایی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ</span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400<span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل های کمپانی معروف RayBan که تقربا همه با آن آشنا هستند این مدل از عینک آفتابی های ریبن دارای بدنه ای فلزی</span></span></li></ul><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 153, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" height="179" width="687"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font color="#990000">***آیا می دانید خرید عینک خلبانی ریبن مدل 3025 از فروشگاه ریبن استار چه تفاوت هایی دارد؟</font></b><font color="#990000">***</font><br><br><b>**عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b><br><br><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br><br><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font><br><br><font color="#FF6600">توجه توجه </font>: خرید محصولات از این فروشگاه دارای گارانتی برگشت کالا تا هفت روز است.<font color="#FF6600">**</font><br><br><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: </font><font color="#000066"><br><br><br></font></b></font><br><font color="#006600"><b><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br></b></font></div></td></tr></tbody></table><br><div align="center"><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/raybanshop/عینک ریبن 3025.jpg" alt="عینک ریبن 3025" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/raybanshop.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br></div><br>&nbsp; <br><div align="center"><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک خلبانی ریبن فلزی.jpg" alt="عینک خلبانی ریبن فلزی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br>اگر به دنبال خرید برندهای معروف دنیا هستید با ما در خرید عینک آفتابی ray ban خلبانی همراه شده و یک عینک آفتابی بسیار شیک و خاص را با قیمت ارزان و مناسب خریداری نمایید.<br><br><br><div align="center"><br></div><br>عینک آفتابی ریبن مدل 2035 دارای فریم مگسی بسیار زیبایی است که بر روی صورت به خوبی نشسته و هم برای خانم ها و هم برای آقایان در همه رده های سنی مناسب است با ما در خرید عینک خلبانی ریبن مدل 3025 همراه شده و پس از انتخاب رنگ فریم آن سفارشتان را ثبت نمایید.<br><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://raybanshop.ir/Files/raybanshop/عینک آفتابی ریبن 3025.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن 3025" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br></div><br><div align="center"><b><font color="#990000">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن مدل 3025</font><br><br>خرید پستی عینک آفتابی ریبن مدل 3025</b><br><br><br><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" height="125" width="265"><br><br><br><b><font color="#CC0000">عینک خلبانی 3025 ray ban </font><font color="#CC0000"><br></font><br>عینک آفتابی خلبانی 3025 ray ban&nbsp; <br></b><br></div>&nbsp;خرید عینک خلبانی ریبن مدل 3025 در فروشگاه اینترنتی ریبن استار به صورت اینترنتی است که راحت ترین نوع خرید بوده و شما با فشار دادن یک دکمه و کسب اطلاعات سفارش خود را ثبت می نمایید.بعد از اینکه ثبت نمودید ما با شما تماس گرفته و خرید اینترنتی شما را به صورت پستی برای شما ارسال می نماییم. بعد از دریافت محصول شما هزینه ان را به مامور پست پزداخت می نمایید.<br><br><br><div align="center"><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/ray-ban-custom-header.jpg" alt="new rayban/ray-ban-custom-header" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="682"><br></div><span style="color: #008080;"><strong><br><br><br>عینک خلبانی ریبن مدل 3025 :</strong></span> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک فلزی RayBan</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی ( Black ) ،نقره ای و طلایی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ</span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400<span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل های کمپانی معروف RayBan که تقربا همه با آن آشنا هستند این مدل از عینک آفتابی های ریبن دارای بدنه ای فلزی&nbsp; <br></span></span></li></ul><p><br></p><br><br><br><div align="center">انواع عینک آفتابی خلبانی ریبن را از فروشگاه ریبن استار تهیه نموده و هزینه عینک خود را پس از دریافت پرداخت نمایید.<br><br><font color="#006600"><b><font color="#000066">تلفن کسب اطلاعات و ثبت سفارش: <font color="#3366FF">03119525000</font></font><font color="#000066"><br><br><br><br><br>عینک آفتابی ریبن خلبانی 3025 فریم نقره ای<br></font></b></font><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک خلبانی ریبن رنگ نقره ای.jpg" alt="عینک خلبانی ریبن رنگ نقره ای" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005rayban2nogh" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br><br><br><br><br><br>عینک آفتابی ریبن خلبانی 3025 فریم مشکی<br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/خرید عینک ریبن خلبانی.jpg" alt="خرید عینک ریبن خلبانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005rayban1mesh" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br><br><br><br><br><br>عینک آفتابی خلبانی ریبن 3025 با فریم طلایی<br><br><br><img src="http://raybanshop.ir/Files/new rayban/عینک خلبانی ریبن طلایی.png" alt="عینک خلبانی ریبن طلایی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><b>قیمت : <font color="#CC0000">22000</font> تومان</b><br><br><br><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005rayban3tala" target="_blank" title=""><img src="http://raybanshop.ir/Files/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br></div><br>